سازمان ها
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري
1. مزايده واگذاري املاک 4 باب بلوار بوعلي ،مدرس
2. تجديد مزايده واگذاري مديريت روزبازارهاي تحت پوشش خود
سازمان مديريت پسماندها
1. تجديد مناقصه واگذاري امور خدمات شهري شهر قزوين را در محدوده ايستگاه هاي 6 گانه
سازمان حمل و نقل و ترافيك
1. تجديد مزايده تعداد 9 پارکينگ عمومي
2. مناقصه اصلاح هندسي سطح شهر قزوين
سازمان فرهنگي و ورزشي
1. مزايده بهره برداري از برخي مراکز سازمان در قالب قرارداد اجاره