سازمان ها
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري
1. مزايده واگذاري جايگاه‌هاي عرضه نهال و گل و گياه
2. مزايده حق بهره برداري از بازار روزهاي مهديه
سازمان مديريت پسماندها
1. مزايده عمومي امتياز جمع آوري و تملك پسماندهاي خشک ازكليه مبادي توليد در سطح شهر قزوين