آگهي- سازمان ميادين ميوه و تره بار - حق بهره برداري از بازار روزهاي مهديه - سازمان ها
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري

چاپ


مزايده حق بهره برداري از بازار روزهاي مهديهآگهي مزايده نوبت دوم

قابل توجه فعالان و توليدکنندگان عرصه غذايي و کشاورزي

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري قزوين در نظر دارد حق بهره برداري از بازار روزهاي مهديه را به شرکت هاي بازرگاني، فروشگاه هاي زنجيره اي، تعاونيهاي چند منظوره و بهره برداران توانمند و واجد الشرايط داراي مجوزهاي قانوني و توان اجرايي در تهيه و عرضه کالاها با قيمت و کيفيت مناسب از طريق ايجاد ارتباط مستقيم بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان واگذار نمايد .

لذا از متقاضيان دعوت مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم ، ظرف مدت 10 روز جهت ارائه مدارک به دبيرخانه سازمان واقع در خيابان امام خميني ـ بازار سعادت ـ ساختمان خدمات شهري ـ طبقه دوم (شماره تلفن : 2-33247240) مراجعه فرماييد .

آگهي نوبت اول :96/11/4

آگهي نوبت اول :96/11/11

هزينه آگهي و کارشناسي بر عهده برنده مزايده مي باشد .

سازمان در رد و يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است .

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري قزوين 

<<<دریافت اسناد>>>