بازرسي شهرداري
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران

 

كاربر محترم شما مي توانيد از طريق نسخه اينترنتي ثبت شكايات و انتقادات پيام خود را ثبت و نتايج را پيگيري نماييد شايان ذكر است كه پس از ورود به سامانه مذكور در قسمت گروه موضوعي مورد شكايات را انتخاب و سپس اقدام به ثبت پيام خود نماييد.

 

درخواستها

کاربر محترم ! شما مي توانيد هر گونه انتقاد و يا درخواست مرتبط با بازرسي شهرداري قزوين را از طريق تکميل فرم زير براي ما ارسال داريد. با تشكر