سوغات قزوين
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
سوغات قزوين

 

 

شيريني ها

 

ميوه ها

 

 

نان چايي

گردو

 


 نان قندي

 پسته
   

 نخودي

 انگور
   

باقلوا 3 رنگ قزويني

 انار