تقاطع غيرهمسطح 7 دي
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران


 

تقاطع غيرهمسطح 7 دي (نادري)

پروژه تقاطع غير همسطح 7 دي با هدف تسهيل و بهبود در امر عبور و مرور شهري و ايجاد يک محور روان ترافيکي از شمال به جنوب شهر با اعتبار 34  ميليارد ريال در خرداد ماه 98 آغاز شده و در تاريخ سوم مهرماه 90 به پايان رسيده است.

اين پل از نوع بتني تابليه مشبک بوده و عرض اين پل 15 متر، طول 350 متر و تعداد پايه ها 8 عدد و تعداد شمع هاي آن 62 عدد مي باشد.نظارت عاليه اين پروژه را حوزه معاونت فني و اجرايي شهرداري قزوين بر عهده داشته است.