روستاي اندج
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
روستاي اندج

 

روستاي اندج از توابع بخش رودبار الموت، شهرستان قزوين، با مختصات جغرافيايي 50درجه و 25 دقيقه طول شرقي و 36 درجه و 27 دقيقه عرض شمالي، در 15 کيلومتري شهر معلم کلايه و در 80 کيلومتري قزوين قرار دارد.