منطقه آوج و آبگرم
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
منطقه آوج و آبگرم

 

در شمال غربي فلات ايران و جنوب غربي استان قزوين با مختصات جغرافيايي35 درجه و 25دقيقه تا 36درجه و 15دقيقه عرض شمالي و48درجه و 45 دقيقه تا 50 درجه و 15دقيقه طول شرقي قرار دارد.