در شهر - 95
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
تجديد ميثاق شهردار، مديران و کارشناسان شهرداري قزوين با آرمان‌هاي امام(ره) و شهدا