مجمع جهاني شهرهاي اسلامي يک سرمايه‌گذاري براي توسعه قزوين است** - صفحه اصلي
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
تازه هاي خبر

چاپ

نصرتي، شهردار قزوين:

مجمع جهاني شهرهاي اسلامي يک سرمايه‌گذاري براي توسعه قزوين است

مسعود نصرتي، شهردار قزوين گفت: برگزاري پنجمين اجلاس بين‌المللي مجمع جهاني شهرهاي اسلامي با حضور رئيس جمهور در قزوين، توسعه اشتغال، توليد و ثروت را براي شهر قزوين به همراه خواهد داشت.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ نصرتي در برنامه تلويزيوني گفتگوي ويژه با تشکر از پيگيري‌هاي استاندار قزوين مبني بر  برگزاري اين مجمع جهاني در شهر تاريخي فرهنگي قزوين گفت: با شناسايي ظرفيت‌هاي شهر قزوين دولت به نوعي مجاب شد تا اين اجلاس در شهر قزوين برگزار شود و ان‌شااله که در روز يکشنبه سوم ارديبهشت ماه ما شاهد برگزاري پنجمين اجلاس شهرهاي اسلامي هستيم.

نصرتي بيان کرد: مجمع جهاني شهرهاي اسلامي يک آژانس تخصصي براي برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد مي‌باشد که مورد وثوق اين سازمان قرار گرفته است.

 وي با بيان اينکه وظايفي در رابطه با شهرهاي اسلامي به اين مجمع ظرف 5 سال گذشته سپرده شده است، گفت: ورود شهرهاي اسلامي به شکوفايي شهري به عهده اين آژانس گذاشته شده و دبيرخانه اين مجمع در ايران با 12 وزارت‌خانه، سازمان و نهاد تفاهم نامه هاي امضاء کرده است.

شهردار قزوين گفت: اين مجمع براي مجلس شوراي اسلامي فعاليت‌هاي تخصصي انجام مي‌دهد و مورد حمايت مجلس نيز هست.

وي اظهار کرد: براي معرفي شهر قزوين که شايد در چند دهه گذشته، يک مقدار به اين موضوع غفلت شده است اين مجمع مي‌تواند معرفي خوبي از قزوين داشته باشد

نصرتي ادامه داد: دبيرخانه اين مجمع با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، سازمان محيط زيست کشور، وزارت علوم وزارت خارجه و وزارت کشور تفاهم نامه امضاء کرده است.

شهردار قزوين بيان کرد: مجمع جهاني اهل بيت جزوء گروه هاي هستند که با اين مجمع همکاري مستقيم دارند و تفاهم نامه هاي همکاري امضاء شده است و همچنين با شوراي عالي استان ها همکاري مستقيم نيز دارد.

وي تصريح کرد: اقداماتي که اين مجمع براي اين وزارت خانه ها چه داخل کشور چه خارج کشور انجام مي دهد در محوريت موضوع شهر هست، يعني به هيچ عنوان با کشورها کار نداريم و تو ايران هم فقط داريم فعاليت شهر به شهر را انجام مي دهيم و اکثر شهرهاي ايراني عضو مجمع جهاني شهرها هستند.

وي گفت: ما داريم سعي مي‌کنيم که آموزه‌هاي ديني و  محتوي را در کنار شهرها، يعني معني دار شدن شهر و شهروند و کالبد شهر در کنار شهروند معني دار باشد و فعاليت بکند.

شهردار قزوين بيان کرد: اجلاس سال 92 شايد اولين اجلاسي بود که تمام انديشمندان و متخصصين علوم شهري، علوم ديني و دستگاه‌هاي اجرايي شهرداري ها کنار هم قرار گرفتند و اين مجمع در خرداد ماه در سالن اجلاس وزارت خارجه با مديريت دکتر ولايتي کار خودش را شروع کرد و اجلاس دوم در شهريور ماه در قزوين با حضور نمايندگان سازمان ملل و 135 مهمان خارجي در شهريور ماه سال 92 برگزار شد و با آن ظرفيت بود که سازمان ملل اعتماد کرد تا دبيرخانه دائمي را به شهر قزوين سپرده شود.

وي با بيان اينکه برگزاري اين نوع اجلاس‌ها در قزوين يک سرمايه‌گذاري و ظرفيت سازي براي توسعه شهر و استان است، گفت: به طور حتمي در يک برنامه ميان مدت نتايج برگزاري اين نوع اجلاس‌ها در راستاي معرفي شهر قزوين و توسعه صنعت گردشگري مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت.

وي اظهار کرد: برگزاري اين نوع اجلاس‌هاي بين‌المللي، توسعه اشتغال، توليد و ثروت را براي شهر قزوين به همراه خواهد داشت و بهترين شيوه براي سرعت بخشيدن به معرفي قزوين در سطح بين المللي و ملي است.

نصرتي ادامه داد: قرار بود پنجمين اجلاس بين‌المللي مجمع جهاني شهرهاي اسلامي در يکي ديگر از کشورها برگزار شود و ابتداي سال 95 در هيئت امناي مجمع اين موضوع مصوب شده بود که تقريبا 2 ماه قبل از  ابلاغ اين مصوبه براي معرفي کشور ميزبان، مطرح شد که  اين ظرفيت در  خود ايران وجود دارد و اين مجمع در تهران برگزار شود که با فاصله 7 و 8ماه با پيگيري‌هاي متعدد شرايط ميزباني اين اجلاس براي شهر قزوين فراهم شد.

شهردار قزوين گفت: انشااله در روز يک شنبه سوم ارديبهشت 96 شاهد حضور 200شهر از ايران با نگاه تخصصي در اين اجلاس خواهيم بود و به طور حتمي اين شهرها از ظرفيت هاي قزوين در شهرشان اسم خواهند برد.

وي گفت: همچنين در اين اجلاس 50 تا  از مديران عامل نوسازي و بهسازي کشور حضور خواهند داشت و همچنين شهرهاي داراي بافت تاريخي مهمان ما در اين اجلاس هستند.

وي افزود: در اجلاس حدود 40مهمان خارجي و  9 نماينده از سازمان ملل حضور خواهند داشت و سفرا و مابقي شهرداران کشورهاي که دعوت شدند در اين اجلاس حضور خواهند داشت که نقش تاثيرگذاري در معرفي شهر قزوين دارند.

نصرتي بيان کرد: همه در کنار هم خوب قرار گرفتند تا يک برنامه خوب و اجرايي براي معرفي قزوين با سرعت خوبي صورت بگيرد و من جا دارد از همه  ادارت کلي که شرح وظيفه گرفتند در برگزاري اين اجلاس با دستور آقاي استاندار تشکر کنم.

وي تصريح کرد: اميدواريم با برگزاري اين اجلاس نتيجه اي خوشايند براي يک قدم رو به جلو براي توليد ثروت و اشتغال که از بزرگترين دغدغه هاي کشور است داشته باشيم و بتوانيم اين شرح وظايف را در استان به خوبي اجرا کنيم.

شهردار قزوين بيان کرد: براي 750مهمان داخلي و خارجي برنامه‌هاي بسيار متنوع و کوتاهي ديده شده است.

وي تصريح کرد: در اين اجلاس موضوع مالي و اقتصاد شهرداري‌ها در سطح بين‌المللي توسط نماينده سازمان ملل ارائه خواهد شد  و مطالب ارائه شده آخرين دستاوردهاي مورد نياز شهرداري‌ها هست و با توجه به اينکه بزرگترين دغدغه هاي کشور داشتن درآمدهاي پايدار است در اين اجلاس مطالبي در اين راستا ارائه خواهد شد.

وي گفت: در اين اجلاس آخرين وضعيت گزارش جهاني شهرها 2016  توسط يکي از نمايندگان سازمان ملل ارائه خواهد شد.

نصرتي بيان کرد: همچنين مطالبي در راستاي اهداف توسعه پايدار و نحوه تحقق آن توسط ديگر سخنران در اين اجلاس ارائه خواهد شد.

وي با بيان اينکه در اين اجلاس بحث اقتصاد و مديريت شهري توسط يکي از اساتيد دانشگاه هاروارد در حوزه بين الملل ارائه مي‌شود، گفت: يکي از شهرداران خارج از ايران درباره کشور خودشان سخنراني خواهند کرد و وضعيت اين کشور را براي حوزه درآمد پايدار و اهداف توسعه پايدار تشريح خواهند کرد.

وي اظهار کرد: از نظر من با توجه به تجربه‌اي که از کشورهاي ديگر به ايران دارم اين اجلاس يک کارگاه آموزشي بسيار ارزشمند براي بهره‌برداري علمي و تخصصي در حوزه مديريت شهري است.

وي گفت: کاري که اين نوع مجامع و آژانس‌هاي تخصصي انجام مي‌دهند توليد محتوي است و براي  آن شهري که مقعرش هست ظرفيت سازي مي شود.

نصرتي بيان کرد: من فکر مي کنم از سال 92 که اولين اجلاس در قزوين برگزار شد تا به حال، معرفي شهر قزوين معرفي با سرعت و با 50قدم رو به جلو بوده است.

نصرتي اظهار کرد: در راستاي برگزاري اين نوع اجلاس‌ها در شهر قزوين، حضور وزارت خانه هاي که با ما همکاري کردند و منابعي که به ما تخصيص دادند و ارتباط هاي که برقرار کردند بسيار ارزشمند بوده است.

شهردار قزوين گفت: توليد محتوي براي شهر قزوين و ساير دفاتر که در شهرهاي مانند تهران و ساير کشورهاست در راستاي اينکه شهرهاي اسلامي را چطور تعريف بکنيم و 6 شاخصه و ويژگي مهم براي شکوفايي شهري چه جوري در نظر گرفته بشود از نظر سازمان ملل و با چه ابتکاري معنويت و حاکميت پيدا کند يکي از نتايج مهم اين اجلاس بوده است.

وي گفت: بر اساس همين ابتکارات مجمع موفق شديم که در سال 94 در جهان، شهر قزوين پايلوت شکوفايي شهري بشود و اگر مجمع اين موضوع را مديريت نمي‌کرد و دولت هم حمايت نمي‌کرد، هيچ وقت اين ويژگي براي يک شهر ايراني به وجود نمي‌آمد.

وي ادامه داد: و در اين راستا ظرف يک سال و نيم با همراهي همه  مسوولان استان در راس آن آقاي استاندار سند اين پايلوت تهيه شده و به تصويب سازمان ملل در مردادماه سال 95 رسيده است و  ما اکنون صاحب يک سند جهاني هستيم که ايراني‌ها آن را تهيه کردند.

نصرتي گفت: اولين پروژه‌اي که از 9 پروژه حاصل از شکوفايي شهري مصوب از ژنو در شهر قزوين اجرايي شده است، موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام است که حدود 2 ماه پيش سنگ بناي آن گذاشته شد.

وي اضافه کرد: موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام، اقدام مشارکتي بين شهرداري و استانداري و وزارت راه و شهرسازي است که تامين مالي آن صورت گرفته است و اکنون کارهاي تهيه طرح آن در حال انجام  مي‌باشد که از نظر من هيچ موقع اگر اين شرايط مهيا نشده بود ما صاحب امتياز موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام براي شهر قزوين نبوديم.

وي اظهار کرد: حضور رئيس جمهور و دولت همراه در اين اجلاس به طور حتمي کيفيت برگزاري اجلاس و درجه اهميت آن را که به عنوان پيش اجلاس شوراي حکام محسوب مي‌شود، بالا مي‌برد.

نصرتي اضافه کرد: نام اين اجلاس با عنوان قزوين مثل اجلاس هاي ديگر که عنوان دار هستند و دائم ازش بهره برداري مي شود براي قزوين خواهد ماند و اين اجلاس در سطحي هست که مي‌شود به آن در آينده آدرس داد.

نصرتي گفت: يکي از برگترين دغدغه‌ها و کمبودهاي استان قزوين که فرودگاه است ظرف چند ماه گذشته با همت، حمايت و دستور استاندار قزوين 65درصد از منابعي که بايد براي تسويه حساب با سازمان خصوصي سازي صورت ميگرفت به صورت اوراق تحويل داده و نهايي شد.

وي اضافه کرد: در نامه‌اي ديگر توسط استاندار قزوين به رئيس جمهور ان‌شااله در اين سفر بتوانيم از رئيس جمهور دستور دريافت 35درصد باقي مانده از تسويه حساب با بخش خصوصي را به صورت اوراق تحويل بگيريم تا اين فرودگاه نهايي شود.

نصرتي بيان کرد: يکي از ويژگي هاي اصلي در صنعت گردشگري  و اهداف توسعه پايدار داشتن فرودگاه است و اکنون استاندار قزوين قول‌هاي گرفتند که اگر موفق به اجراي آن شويم اين فرودگاه يکي از يادگاري هاي سفر رئيس جمهور به قزوين در کنار پنجمين اجلاس شهرهاي اسلامي خواهد بود.

پايان پيام

 

 

 

  

  •