وجه تسميه شهرستان بوئين زهرا: درباره نام بوئين زهرا روايات و احاديث گوناگوني گفته مي شود. درباره نام اين ناحيه و چگونگي آن در کتاب سرزمين قزوين نوشته دکتر پرويز ورجاوند چنين آمده است: "برقي زکر کرده است که زهرا منسوب به دختر "روي" صاحب ري است که اين نام را داشته و اين بقعه را به دخترس بخشيده است و او در آنجا بنائي کرد..."

در اينکه تا چه حد نام اين منطقه با نام دختر صاحب ري در ارتباط است جاي بحث است. از اين رو و با توجه به وجود تمدن پيش از اسلام در اين منطقه بي مناسبت نخواهد بود اگر اساس اين نام را مربوط به قبل از اسلام بدانيم که با اندکي تغيير به شکل کنوني در آمده است. از جمله و با احتمال زهرا را مي‌توان تبديل شده کلمه "زرا" به معني مقدس دانست و بوئين را ترکيبي از ]بو[ و ]ئين[، به معني چشمه به شمار آورد که بر روي هم "چشمه خداي مقدس" مي شود و از آنجا که اکثر چشمه ها و برکه ها به الهه آناهيتا، فرشته پاکي و آبهاي روان مربوط بوده اند، دادن عنوان "چشمه مقدس" به سرزميني که معبدي از ناهيد در آن وجود داشته بي اساس به نظر نمي رسد.

جمعيت: 121176    

شهري:  53314     

روستائي : 67862

مساحت: 3003 کيلومتر مربع

1-  بخش مرکزي شهرستان بوئين زهرا:

1-  شهر بوئين زهرا  داراي دهستان‌هاي زهراي بالا و زهراي پايين

2-  شهر سگز آباد داراي دهستان سگزآباد

2-  بخش رامند:

1-  شهر دانسفهان داراي دهستان‌هاي  رامند جنوبي و ابراهيم آباد

3-  بخش دشتابي:

1- شهر ارداق داراي  دهستان‌هاي  دشتابي شرقي و دشتابي غربي

4-  بخش شال:

1- شهر شال  داراي  دهستان‌هاي  قلعه هاشم خان  و زين آباد


طول و عرض جغرافيايي:

بين 37 دقيقه و 49 درجه و 19دقيقه و 50 درجه طول شرقي

بين 10 دقيقه و 36 درجه و 30 دقيقه و 35 درجه عرض شمال

ارتفا, از سطح دريا:  1500 متر

فاصله تا مرکز استان:  55 کيلومتر

فاصله تا تهران: 130 کيلومتر

دين و مذهب: اسلام، شيعه

زبان: ترکي، فارسي، تاتي

محصولات عمده کشاورزي: پسته، گردو، انگور، هلو، شليل، سيب، گندم، جو، ذرت، هندوانه، خربزه و ...

شهرکهاي صنعتي: شهرک صنعتي آراسنج، شهرک صنعتي ليا، شهرک صنعتي دانسفهان، شهرک صنعتي شال، شهرک صنعتي حکيميه

صنايع دستي: گليم بافي، فرش بافي، سرمه دوزي و ...

حياط وحش:

پرندگان بومي: باقرقره- کبک- کبک چيل- تيهو- فاخته- قمري- سحره گنجشک- کلاغ- زاغ- سار- ياکريم- کبوتر- بلدرچين- عقاب- ساري کپه- ليل- قرقي- شاهين- ترلان- مينا.

پرندگان مهاجر شمال: انواع مرغابي ها، درنا، فلامينگو، هوبره و بحري.

 پستانداران: گرگ، روباه، شغال، خرگوش، تشي، گراز، جوجه تيغي و آهو.

 خزندگان: انواع مارهاي سمي و غير سمي و لاک پشت.

آثار تاريخي:

کاروانسراي شاه عباسي محمدآباد- پل شاه عباسي- کاروانسراي شاه عباسي هجيب- تپه زاغه- قره تپه(سگزآباد)- مشکين تپه- تپه دولت آباد- رمباد تپه- تپه ليا- تپه زليخا- تپه آقابابا

مراکز تفريحي،گردشگري و اقامتي : منطقه گردشگري امام علي(ع)