┘àÏ»Ï▒Ï│┘ç Ϻ┘äϬ┘üϺϬ┘è┘ç -

تاريخچه: حوزه/ مدرسه علميه التفاتيه قزوين، توسط يکي از امراي ايلخانان به نام خواجه التفات بنا شده است،بناي اين مدرسه به قرن هفتم هجري و عصر حکومت ايلخانان مغول بر مي‌گردد که توسط يکي از امراي آن روزگار به نام خواجه التفات بنا شده و به همين دليل به نام وي معروف گشته است.ساختمان مدرسه التفاتيه داراي طرحي 2 ايواني و يک طبقه است و سر در ورودي مدرسه که با احداث خيابان تخريب شده در جانب جنوبي قرار دارد و کتيبه بسيار نفيس آن هم اينک در بخش دوره اسلامي موزه ايران باستان نگهداري مي‌شود. مدرسه التفاتيه مربوط به دوره صفوي است و در قزوين، خيابان امام خميني (ره) واقع شده و اين اثر در تاريخ 11 مرداد 1376با شماره ثبت 1889 به‌عنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است. مدرسه التفاتيه مقابل مسجد حاج ملا آقاي فقيه در خيابان امام خميني شهر قزوين واقع شده است. اين مدرسه داراي حياطي به شکل مربع است و داراي ساختماني يک طبقه است که در چهار گوشه آن چهار زاويه و در هر زاويه سه حجره ايجاد شده است. در ضلع شرقي و غربي مدرسه هر کدام 5 حجره قرار دارد. در ضلع شمالي سه حجره بزرگ واقع شده و در طرفين حجره مياني، 2 راهروي يک متري قرار دارد. درِ ورودي مدرسه در قسمت جنوبي تعبيه شده و هر طرف آن يک حجره بزرگ ديده مي‌شود. سطح حياط اين مدرسه پايين‌تر از خيابان مي‌باشد. اين مدرسه در گذشته مسجدي داشته که هنگام خيابان‌کشي در دوره پهلوي، تخريب شده است. اين مدرسه در عصر پادشاهان مغول و توسط يکي از امراي آن روزگار به نام خواجه التفات بنا شده و به همين دليل به نام وي معروف گشته است. از ويژگي‌هاي مدرسه التفاتيه آب انباري در وسط حياط است که گنجايش 90 هزار ليتر آب را دارا مي‌باشد. اين مدرسه در طرف شمالي خيابان امام خميني(ره) و برابر مسجد حاج ملاي فقيه واقع شده و مدرسه متوسطي است، حياط آن به شكل مربع و ساختمانش يك اشكوبه و ساده و قديمي است و در چهار گوشه آن چهار زاويه و در هر زاويه سه حجره است. در جانب خاوري و باختري مدرسه هر طرف پنج حجره دارد، طرف شمال سه حجره بزرگ واقع شده و در طرفين حجره وسطي 2 راه روي يك متري قرار دارد. در سمت جنوب وسط در ورودي مدرسه است و هر طرف آن يك حجره بزرگ است. اين مدرسه در عصر پادشاهان مغول به دستياري يكي از امراي نيك نفس به نام "خواجه التفات" بنا شده و به نام وي معروف گرديده است. تاريخ بناي آن به دست نيامده و همچنين دانسته نشده كه خواجه التفات در زمان كدام پادشاه مي زيسته است.مصالح به کار رفته در جرزها و پوشش هاي آن آجر با ملاط گچ و پوشش سقف تمام حجره ها از نوع طاق آهنگ است.در وسط حياط مدرسه آب انباري قرار دارد. طلاب در پايه‌هاي يک تا سه در مدرسه التفاتيه مشغول تحصيل علوم ديني هستند و برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي، تهذيبي و فوق برنامه مدرسه متناسب با دستورالعمل‌هاي مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شود. در حال حاضر مدرسه التفاتيه داراي معاونت آموزش، پژوهش، تهذيب است، علاوه بر معاونت‌هاي ذکر شده، بخش فوق برنامه مدرسه هم برنامه هاي متنوعي از جمله برگزاري کلاس هاي آموزش قرآن در رشته هاي قرائت، حفظ و ترتيل، برگزاري دروس اخلاق عمومي در مدرسه امام صادق(ع)، برپايي اردوهاي هفتگي، اردوي ممتازين مشهد مقدس براي طلاب داراي معدل 18/50 به بالاو برنامه هاي متنوع ورزشي را در دستور کار دارد.

آدرس: قزوين: خيابان امام خميني(ره)

تلفن: 02833233903