اين آب انبار  که باني آن حاج ميرزا آقاي حکيم است  داراي سردري زيبا با رسمي بندي است و در کتيبه آن تاريخ 1244 ھ . ق آمده است. راه شير آب انبار سي و پنج پله سنگي دارد، مخزن آب انبار از شفته آهک با روکش ساروج ساخته شده و گنجايش آن در حدود نه صد متر مکعب است. در مقابل سردر اين آب انبار سقاخانه اي هم زمان با آب انبار شکل گرفته است.