تاريخچه: بزرگترين مدرسه علميه خواهران با نام فاطميه در سال 92 با 10 هزار مترمربع مساحت آماده بهره‌برداري شد. مدرسه علميه فاطميه با 10 هزار مترمربع مساحت و زيربناي پنج هزارمترمربع با هزينه اي بالغ بر 20 ميليارد ريال ساخته شد.

آدرس: قزوين، شهرک کوثر، فلکه سوم، انتهاي بلوار بسيج شرقي

تلفن: 02833779042