تاريخچه: مدرسه علميه شهيد مصطفي خميني(ره)  در سال 1359  توسط حضرت آيه الله سيد حسن موسوي شالي رحمه الله عليه بنا گرديده است و از مدارس بلندمدت حوزه علميه قزوين و تحت پوشش قوانين حوزه‌هاي علميه قم و داراي مجوز سطح يك  مي‌باشد  و اکنون اين مدرسه داراي 24 حجره 7 مدرس با 105 نفرطلبه  در  يک پايه تا 6 و با هشت استاد تمام وقت و نيمه وقت مشغول تحصيل مي‌باشند.

آدرس: تاکستان، خيابان موسي صدر

تلفن:02835223326