تاريخچه: اين مجموعه در جانب شرقي خيابان سپه در انتهاي کوچه پهن و بن بست کوتاهي واقع شده است؛ اين بنا توسط يکي از سران ترکمان قزوين در عصر ايلخاني به نام (آقاسي) احداث مي‌شود و چون ميرزا عباس ايرواني مشهور به (حاج ميرزا آقاسي) وزير معروف محمد شاه نيز در اين مدرسه تحصيل مي‌کرده است و در زمان صدارت خود تعميراتي در اين مکان انجام داده اين بنا به نام حاج ميرزا آقاسي مشهور مي‌شود. در سال 1321 هجري قمري مرحوم حاج ميرزا مسعود شيخ‌الاسلام قزويني به تجديد بناي اين مکان همت گماشت و 2 حياط خلوت که درب آن‌ها از طرفين هشتي درب ورودي مدرسه است، يک مسجد بزرگ که در جنوب غربي مدرسه و طاق‌هايي بر روي ستون‌هاي سنگي به آن افزود و مدرسه‌اي دائر گرديد که به "مسعوديه" يا "شيخ الاسلام" شهرت يافت. اين مجموعه وسيع داراي مساحت 3 هزار و 716 متر مربعي مي‌باشد که قسمت مسجد با آجر ساخته شده و پوشش طاق‌هاي آن نيز آجري و عاري از هرگونه تکلفات است؛ ساختمان مدرسه نيز تماما از آجر بوده و با گچ بندکشي شده است، درب ورودي مدرسه از جانب غربي است و پهلوي آن درب ديگري است که به حياط کوچک مدرسه و به مسجد راه دارد. حياط مدرسه مربع شکل مي‌باشد که شامل چهار مدرسه و 34 حجره است، شمال و جنوب آن هر طرف هفت حجره دارد و در چهار گوشه حياط چهار زاويه است که در هر زاويه پنج حجره قرار دارد. در سال 1328 هجري قمري هنگام ورود انقلابيون گيلان به قزوين چند تن از مجاهدين گيلاني و ارمني باني مدرسه را به جرم طرفداري از محمدعلي ميرزا در خانه‌اش کشتند اما گفته شد قتل ميرزا مسعود براي ربودن جعبه يا صندوقچه جواهرات او بوده است؛ آرامگاه او در ضلع غربي حياط پيغمبريه واقع است. پس از مرگ ميرزا مسعود مدرسه از رونق مي‌افتد و بعد از کودتاي 1299 خورشيدي نيز تحصيلات صورت ديگري پيدا کرده و فرا گرفتن علوم قديم از طرف دولت محدود شده و براي مدتي اين مدرسه به صورت متروک مي‌شود. از تزئينات اين مجموعه مي‌توان به کاشي‌کاري، رسمي‌بندي و دو کتيبه به خط نسخ اشاره کرد که در ايوان غربي مدرسه نصب گرديده است؛ مضمون دو کتيبه شامل نسب نامه شيخ الاسلام و وقفنامه موقوفات مدرسه مي‌باشد. در حال حاضر اين مجموعه همچون ديگر مدارس علميه فعال شهر به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و نمادي زنده از شهر دارالمؤمنين است که محل تحصيل جمعي از طلاب مي‌باشد، قسمت مسجد نيز همچنان محل برگزاري نماز جماعت مي‌باشد. قسمتي از قريه ارداق وقف اين مدرسه است و اين مجموعه در سال 1353 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. مجموعه بناي مسجد و مدرسه به شماره 3/1335به ثبت تاريخي رسيده است.بناي اوليه مسجد و مدرسه شيخ الاسلام مربوط به يکي از امراي ترکمانيه به نام "آقاسي" است و حاج ميرزا مسعود شيخ الاسلام در سال1321 ه.ق آن را تجديد بنا کرد. سر در مدرسه ساده و با رسمي بندي بيست و چهار است. حياط اصلي مدرسه به شکل هشت ضلعي است و بيش از سي حجره در يک طبقه دور تا دور آن را فرا گرفته است. در ضلع  شرقي مقابل ايوان ورودي ايوان ديگري ديده مي شود که دو ستون در جلو دارد و پشت آن فضاي گنبد داري است. مسجد شيخ الاسلام به صورت شبستاني با ستون هاي سنگي ساخته شده و داراي محراب کاشيکاري شده است. پوشش مسجد طاق و تويزه آجري است. مدرسه شيخ‌الاسلام از مدارس بلندمدت حوزه علميه قزوين و تحت پوشش قوانين حوزه‌هاي علميه قم و داراي مجوز سطح يك تا سه مي‌باشد و در حال حاضر طلاب قزوين بعد از گذراندن مقدمات در اين مدرسه ساکن شده و ادامه تحصيل مي دهند، اين مدرسه داراي 24 حجره پنج مدرس با 104 نفر طلبه در پنج پايه 6 تا 10و 65 نفر درس خارج خوان در فقه و اصول مشغول تحصيل هستند. 

آدرس: قزوين، خيابان شهدا

تلفن: 02833221688