تقاطع غير همسطح نخبگان و بلوار شهيد چگيني

پروژه تقاطع غير همسطح نخبگان از لحاظ طراحي و موقعيت استراتژيک جزو پروژه هاي شاخص شهر قزوين محسوب مي گردد. اين پروژه از يک سو به عنوان شريان اصلي ورود و خروج استاندارد از آزادراه تهران–زنجان و محور در‌دست مطالعه قزوين، رحيم آباد و از سوي ديگر به عنوان تامين کننده راه هاي دسترسي دانشگاه آزاد اسلامي–پارک ملي باراجين و تالار شهر حائز اهميت مي باشد. ضمن اينکه از لحاظ بصري نيز وقار و زيبايي خاصي به ورودي يک کلانشهر بخشيده است. اين تقاطع به عنوان يکي از مهمترين و پرتردد‌ترين مسيرهاي شهر قزوين مشتمل بر سازه پلهاي B1 ، B2 ، B3 و B4 ، احداث مسيررگذر شمال–جنوب جاده امامزاده باراجين، اصلاح طرح هندسي ميدان نخبگان، ورودي و خروجي اتوبان قزوين–زنجان واقع در انتهاي بلوار نخبگان روبروي دانشگاه آزاد اسلامي واحد باراجين قزوين مي باشد، هدف از اجراي طرح سهولت در دسترسي و بهبود عبور و مرور  به منطقه توريستي و گردشگري باراجين قزوين، اصلاح ورودي و خروجي مسيرهاي اتوبان قزوين–کلاچاي و قزوين–زنجان، به منطقه توريستي باراجين مي‌باشد. اين تقاطع شامل مسير زيرگذر به طول 500 متر و دو دستگاه پل اصلي شمالي و جنوبي با سطح عرشه 900 مترمربع در ميدان اصلي آن مي‌باشد. همچنين دو دهانه پل روي رودخانه باراجين با سطح عرشه 580 مترمربع جهت اتصال تقاطع غيرهمسطح به اتوبان تهران و زنجان احداث شده است.

عمليات احداث اين پروژه با مسير تردد به طول 5430 متر و 4 دهانه پل با سطح عرشه1430مترمربع و ديوارحائل به طول 1725 متر مي باشد. اهم عمليات اجرايي اصلي پروژه به شرح ذيل مي باشد:

1) آرماتوربندي:2.600 تن             2) قالب بندي:40.000 مترمربع  

3) بتن ريزي:33.000 مترمکعب      4) جدولکاري: 16کيلومتر  

5) پياده‌رو سازي:13.00مترمربع     6)‌خاکبرداري:250.000مترمکعب  

7) خاکريزي:130.000 مترمکعب    8) هندريل: 80 تن 

9) رنگ آميزي:7.000 مترمربع      10)مدت زمان اجراي پروژه :30 ماه

نظارت عاليه اين پروژه توسط حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين و نظارت مقيم مهندسين مشاور بهين تردد پارس و پيمانکاري آن شرکت ملي ساختمان مي باشد.