چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

بهرامی مدیر منطقه دو شهرداری قزوین:

104 متر از معابر ناحیه شهری شهیدبابایی جدول گذاری شد

بهرامی مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: 104 متر از معابر ناحیه شهری شهیدبابایی در اردیبهشت ماه امسال جدول گذاری شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ بهرامی گفت: در اردیبهشت ماه امسال منطقه دو شهرداری قزوین اقدامات مختلفی را در زمینه هایی از جمله لکه گیری معابر، ترمیم و ترانشه معابر، جدول گذاری و غیره در نواحی منطقه دو شهرداری قزوین انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مهمی که در ناحیه شهری شهید بابایی منطقه دو شهرداری قزوین انجام شده، جدول گذاری می باشد، عنوان کرد: در اردیبهشت ماه امسال، 104 متر نصب یا ترمیم جداول، در ناحیه شهری شهید بابایی منطقه دو شهرداری قزوین انجام شده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: از مهم ترین اهداف اجرای این پروژه می توان به ارتقای سطح کیفی معابر، افزایش خدمات رسانی به شهروندان، بهسازی سیمای شهری و مناسب سازی پیاده روها و جداول حاشیه خیابان های اشاره کرد.

بهرامی خاطرنشان کرد: امیدواریم اقدامات انجام شده سبب افزایش رضایتمندی در بین شهروندان منطقه دو شهرداری قزوین شود.

وی تصریح کرد: منطقه دو شهرداری قزوین به صورت ماهانه اقدامات مختلفی را در زمینه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و غیره انجام می دهد که برخی از این پروژه ها در طول قراردادهای بلند مدتی است که این منطقه با پیمانکاران جهت بهبود فضای شهری منعقد کرده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط