پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

شمسینی:

شناسایی و ساماندهی کیوسک‌ های فاقد مجوز در ناحیه کوثر و مینودر

بر اساس شیوه نامه ساماندهی کیوسک‌های شهر، ابلاغی دبیرخانه کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل، صنوف و فعالیت های شهری شهرداری های کشور در مرداد ۱۳۹۹ دکه های شهر قزوین ساماندهی می شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شمسینی گفت: بر اساس شیوه نامه ابلاغ شده توسط شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل کشور، استقرار انواع کیوسک در شهرها اغلب با هدف عرضه کالا و خدمات به شهروندان و اشتغال آسان است. به دلیل بروز مشکلات ناشی از استقرار و فعالیت در این سازه ها، سامان بخشی وضع موجود کیوسک ها ضرورت دارد. شیوه نامه ساماندهی کیوسک ها با رویکرد عدم نصب کیوسک های جدید و ساماندهی وضع کیوسک های موجود تهیه شده است.

وی در ادامه گفت: دکه های غیرمجاز با دایرکردن سازه دائمی در معابر عمومی، عدم رعایت تشریفات قانونی، افزایش نامتعارف ابعاد کیوسک و جانمایی نامناسب برخی از دکه ها، با مبلمان شهری همخوانی نداشته و موجب آلودگی بصری و نازیبایی در سیما و منظر شهری شده است.


وی در پایان خاطر نشان شد: در مهر ماه سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قزوین بر اساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران طی مصوبه ای به شهرداری قزوین اجازه داد تا "جهت ساماندهی کیوسک‌های سطح شهر به خصوص محله های کوثر و مینودر که بدون مجوز در اختیار اشخاص است و در نحوه واگذاری آنها تشریفات قانونی لحاظ نشده برابر ضوابط سایر دکه های موجود در شهر اقدام نماید" که در این راستا سازمان ساماندهی مشاغل شهری به منظور احقاق حقوق شهروندان از معابر و شوارع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال برابر ساختار سازمانی جهت اصلاح ابعاد و یکپارچه سازی کیوسک ها اقدامات اولیه را انجام داده و امیدواریم تا انتهای سال جاری این اقدامات به نتیجه برسد.

تصاویر مرتبط