چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

بهرامی:

پروژه محصور کردن زمین های غیر محصور 87 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: پروژه محصور کردن زمین های غیر محصور منطقه دو شهرداری قزوین تا به امروز 87 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی با اشاره به مهم ترین پروژه های عمرانی این منطقه اظهار کرد: یکی از پروژه های که در منطقه دو قزوین در جریان است پروژه محصور کردن زمین های غیر محصور است. 

وی افزود: این پروژه به دلیل بروز مشکلاتی که برای برخی از بناهای شهری به وجود آمده است اجرا می شود و تا به امروز پیشرفت مناسبی هم داشته است. 

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: پروژه محصور کردن زمین های غیر محصور منطقه دو شهرداری قزوین تا به امروز 87 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و خوشبختانه نسبت به گذشته از لحاظ ریالی هم پیشرفت خوبی داشته است. 

بهرامی گفت: این پروژه در بازه زمانی یک ساله اجرا خواهد شد.

  پایان پیام.

تصاویر مرتبط